Ring på +45 20 89 80 10 i hverdagene ml. 08.30 og 14.00.

Hvad kan behandles?

Hvad kan behandles?

Nedenstående er kun eksempler. Det er nærmest umuligt at opliste alle de ting, hypnose kan behandle!

 • Eksamensskræk
 • Præstationsangst
 • Mindreværdskomplekser
 • Selvværdsproblemer
 • Manglende selvtillid
 • Ludomani
 • Tvangstanker af enhver art
 • Arbejdsnarkomani
 • Neglebidning
 • Angst – konkret angst såvel som uforklarlig angst
 • Fobier af enhver art, f.eks. højdeskræk, flyskræk, edderkoppeskræk m.m.
 • Tandlægeskræk
 • Rygning
 • Alkohol-misbrug
 • Hashmisbrug
 • Vægtreduktion og bevarelse af den slanke linje
 • Motivation til at dyrke motion/sport
 • Potensproblemer – forudsat problemet ikke skyldes medicinske årsager
 • Allergier
 • Astma
 • Forbedring af sportspræstationer – f.eks. svømning, kampsport, golf,
 • bowling
 • Fødselshypnose – fød dit barn uden smerte og bedøvelse
 • Smertekontrol – sig farvel til kroniske smerter
 • Stress-kontrol og –reduktion
 • Enhver ændring af følelser, tanker og adfærd
 • Tidligere liv

Om smertebehandling

Kan man hjælpe mennesker, der lider af kroniske smerter, så de kan få en ordentlig livskvalitet igen og måske bliver i stand til at trappe helt eller delvis ud af et ellers livslangt forbrug af kraftige smertestillende midler med masser af farlige bivirkninger? Ja, det kan man faktisk!

Når man oplever en smerte, er det kroppens måde at fortælle en, at der er noget galt et sted i kroppen. Smerten virker altså som en advarselslampe, og man skal søge læge og blive undersøgt i første omgang. Det etablerede sundhedsvæsen kan så tilbyde forskellige løsninger på ens problem – f.eks. operation eller kiropraktor mm. Men hvis disse løsninger alle er afprøvet, og smerterne fortsætter alligevel, og systemet må give op, så kan man i mange tilfælde hjælpes af hypnose i stedet. Når smerterne har stået på i tilstrækkelig lang tid (3-6 måneder), klassificeres man som kronisk smertepatient, så er der nærmest kun ét tilbud tilbage: smertestillende midler. Piller i massevis, som har masser af uønskede bivirkning – f.eks. overvægt, hjerte-kar sygdomme, afhængighed. Piller, som erstattes af andre piller – efterhånden som man oparbejder immunitet overfor ét middel og må have et nyt i stedet.

Kroniske smertepatienter har desværre ikke en særlig høj livskvalitet. Og i masser af tilfælde tjener det intet formål, at kroppen sender signaler til hjernen om smerte. F.eks. hvis ens ryg er slidt op, og man har været igennem alle de operationer, der findes, men alligevel er stærkt plaget af smerte. Den tjener intet formål. Men med hypnose kan man lære at smertebehandle sig selv – at få hjernen til simpelthen at ignorere de impulser, som den får fra kroppen, og som den plejer at lave smerte på. Med hypnose lærer man at fjerne påført smerte fra en hånd, og dernæst lærer man at sende “bedøvelsen” præcis derhen i kroppen, hvor der er behov for den. Denne metode kan ikke alene anvendes på kroniske smertepatienter, men er også meget nyttig, hvis man skal til tandlægen og ikke ønsker at bruge penge på bedøvelse – eller er overfølsom overfor bedøvelse! Fødende kvinder kan undgå bedøvelse, have en dejlig fødsel og være 100% til stede, når deres barn kommer!

Smertebehandling kræver mere end 1 session. Vi skal træne dig i at gå dybt i trance, så du kommer i kontakt med det ubevidste sind, der styrer håndteringen af smerter i kroppen. Til dette kræves min. 3-4 sessioner. Jeg har et tilbud på en række sessioner, som forudbetales, og hvor prisen for forløbet er langt billigere end summen af de enkelte sessioners priser – regnet ud til normal pris. Kontakt mig venligst herom.

Om rygestop

Rygestop er sjovt nok det, de fleste mennesker forbinder med en hypnotisør. Men som du kan se under menupunktet “Hvad kan hypnose behandle?”, så er rygestop faktisk kun en lille del af alt det, vi kan behandle for. Men traditionelt har det længe været betragtet som vores kerneområde. I nyere tid har mange mennesker i forbindelse med deres arbejde fået tilbudt et gratis rygestop kursus af deres arbejdsplads. Rigtig mange har meldt sig, men generelt har disse kurser ikke en særlig høj succesrate. Kun 10-20 % af deltagerne vil opleve et rygestop i det hele taget, og rigtig mange er igen begyndt at ryge efter et par måneder. Og hvorfor nu det?

Det er der mange gode grunde til – men hovedsagelig disse to grunde vejer tungt:

1. Det er gratis for deltagerne – d.v.s. man skal ikke ofre andet end sin tid – og ofte ligger det endda i arbejdstiden. Så man risikerer intet dårligt ved at melde sig – men man investerer heller ikke noget. Og det er nu engang sådan, at jo mere man investerer, desto større er sandsynligheden for, at det virker. Jo mere du er motiveret, jo bedre! Og motivationen skal komme indefra dig selv – d.v.s. du skal ikke holde op for andres skyld (f.eks. pres fra familien eller arbejdsgiveren) – i stedet skal din motivation være intern og skyldes din egen omsorg og bekymring for dig selv, dit liv og dit helbred.

2. Rygestop-kurserne arbejder og beskæftiger sig med bevidste strategier, hvor man stort set udelukkende bruger viljekraft og sammenhold i gruppen som motivator. – altså kognitiv terapi. Man glemmer helt underbevidsthedens rolle – eller tror den ikke har noget at sige.

Mit rygestop er en hel del anderledes:

Jeg arbejder med underbevidstheden. Det betyder, at jeg sammen med klienten afdækker, hvad det er for en indre værdi, der får ham/hende til at ryge. Hvis ikke der var en værdi, ville man ikke blive ved med at bruge masser af penge og risikere sit helbred og sit liv ved fortsat at ryge. Det ville man simpelthen ikke! Den værdi, der ligger for DIG i at ryge, kan være himmelvidt forskellig fra den værdi, din bedste ven har ved at ryge. Derfor laver jeg kun individuelle rygestop nøjagtigt tilpasset den enkelte klient. Man kan simpelthen ikke lave et hypnotisk rygestop for en gruppe og få nogen til at holde op.

Når folk bestiller tid til et rygestop, er de klar over, at det koster en del. Sjældent mere end hvad de alligevel bruger til tobak på en måned – men alligevel. Der skal en vis portion motivation til, før de melder sig. Til gengæld får de et af Danmarks mest grundige og effektive rygestop her hos mig. Der er en succesrate på 70-80 %. Som regel er 1 session nok, men jeg har dog været ude for 1-2, der måtte have en opfølgende session senere hen.

Jeg arbejder sammen med klienten på at eliminere den indre værdi ved at ryge, går tilbage og undersøger oplevelsen, da man første gang røg. Jeg bruger kraftige visualiseringer til at undersøge hvad der sker, hvis man fortsætter med at ryge – sammenlignet med, hvad der sker, hvis man stopper. Sammenlagt kigger vi på rygning og rygestop v.hj.a. ca. 10 forskellige metoder, som jeg har strikket sammen i tidens løb. Eftersom det er så grundigt, skal man sætte ca. 2 timer af til et rygestop. Men den tid er givet godt ud!

Om fødselshypnose

Kan man hjælpe fødende kvinder til at få en nem og hurtig fødsel uden smerter og uden bedøvelse – hverken lattergas eller pudentusblokade eller epiduralblokade? Ja! De kan forud for fødsel trænes i fødselshypnose.

Fødselshypnose er et relativt nyt område, som flere hospitaler – bl.a. Skejby – er begyndt at bruge nu. Forskning viser, at tillært frygt for smerter ved fødslen ofte er skyld i selv samme smerter. Den gravide bliver med andre ord “hypnotiseret” til at forvente, at hendes fødsel vil gøre ondt. “Ammestuehistorier”, hun har hørt i tidens løb om andres svære fødsler hjælper heller ikke ligefrem! Denne frygt udløser stress-hormoner under fødslen. Disse hormoner får alle kroppens muskler til at spænde – også livmoderens. Når der kommer veer, spænder man yderligere. Dette forhindrer livmoderen i at udføre de helt naturlige bevægelser, den skal udføre i forbindelse med fødslen. Med fødselshypnose “afhypnotiserer” vi denne frygt, og du lærer at slappe dybt af og bringe dig selv i en tilstand, så stresshormonerne holder sig væk. På den måde forløber fødslen meget mere naturligt og på den måde, som kroppen er designet til, og uden at man kommer til at modarbejde den. Man lærer så at sige at gå i dyb afslappelse og lade kroppen gøre sit arbejde uden at forstyrre den – hvorved fødslen forløber hurtigere og nemmere – moder og baby til fælles gavn og glæde. Samtidig lærer man det ubevidste sind at automatisk bedøve de steder, hvor det kan komme til at gøre ondt i forbindelse med barnets passage ud igennem fødselskanalen.

Det er en teknik, du vil lære i god tid inden fødslen, så du kan praktisere den selv, når tiden kommer. (Det er altså ikke sådan, at JEG eller en anden hypnotisør skal være med til fødslen! Du klarer den helt selv!) Du vil komme til at opleve en fødsel, hvor du er dybt afslappet, men alligevel er 100% med hele tiden, og hvor det ubehag, der kan komme, vil være minimalt. Man kan ikke i alle tilfælde garantere en 100% smertefri fødsel, men det vil hjælpe alle, der får den fornødne træning, kolossalt.

Fødselshypnosetræningen skal starte i god tid inden selve fødslen. Regn med, at du skal have 3-4 sessioner hos mig. Ind imellem sessionerne, som vil ligge med 1-2 ugers mellemrum, får du et par mp3 lydfiler med fra mig, så du kan øve dig derhjemme på at gå i trance og forberede din behagelige fødsel. Desuden får du forskelligt materiale, der kan hjælpe dig til at træne vejrtrækningsteknik mm. Jeg har et specielt tilbud på et fødselshypnose-forløb, som er billigere end den samlede normalpris for det antal sessioner, som er nødvendigt. Kontakt mig venligst for nærmere oplysninger.