Ring på +45 20 89 80 10 i hverdagene ml. 08.30 og 14.00.

Hvad er hypnose?

Hvad er hypnose?

Hvad er hypnose?
Hypnose er en tilstand af fokuseret opmærksomhed. Det blev tidligere antaget, at hypnose var meget lig søvn, og at den hypnotiserede var nærmest bevidstløs under hypnosen. Dette er slet ikke tilfældet. Tvært imod er den hypnotiserede ved fuld bevidsthed, mens hans/hendes hjerne er i en særlig tilstand af øget koncentration og fokus, hvor den er ekstra modtagelig for påvirkninger, visualiseringer og sanseoplevelser. De fleste mennesker mærker det at være i trance som at slappe dybt af rent kropsmæssigt, men at være fuldt bevidst samtidig og at føle sig tryg og rolig.

Hvorfor kan man bruge hypnose til at ændre forestillinger, fjerne angst eller ændre vaner?
Mange tænker på hypnose som noget, der kun kan bruges til underholdning. De er slet ikke klar over, at det er en af de mest virksomme terapiformer overhovedet. At man med hypnoterapi kan hjælpe klienten til at opnå permanente, positive forandringer i sit liv! Hvis man f.eks. føler angst i visse situationer, har dårligt selvværd, ikke kan holde op med at ryge, ikke er i stand til at ændre visse vigtige ting ved sig selv, så er det fordi det tanke- og adfærdsmønster, der får en til at handle “forkert” er låst fast i underbevidstheden, hvortil man faktisk ikke selv har adgang – under normale omstændigheder. Men i trance har man pludselig mulighed for at opnå denne adgang og at lave om på alt det, man gerne vil forandre.

Hvis man overværer et hypnoseshow, får man en demonstration af, hvor kraftigt et redskab hypnose i virkeligheden kan være. Men husk på, at et hypnoseshow kun løfter en lille, bitte flig af alt det, man er i stand til at opnå i virkeligheden med hypnose!

Er hypnose farligt?
Hypnose er en naturlig tilstand vi alle kommer i dagligt. Hvis vi f.eks. kører ud ad en lang, monoton vejstrækning, som vi kender ud og ind, begynder tankerne at vandre, og bagefter er der detaljer ved køreturen, vi ikke genkalder os. Det er fordi vi befandt os i en let trance, og bilen kørte nærmest på automatpilot.
Eller hvis vi ser en god film, som vi bliver opslugt af, kan det også fremkalde en trancetilstand. Det gør os i stand til at leve os ind i filmen, som hvis det var virkelighed. Hvis man er i trancestand, og en farlig situation opstår, slår autopiloten straks fra, og vi bliver med det samme nærværende og kan afværge faren – f.eks. hvis huset brænder eller der sker noget i trafikken mens vi dagdrømmer. Forskellen på en naturligt forekommende trance og en trancetilstand fremkaldt af en hypnotisør er, at hypnotisøren virker som en coach, der styrer trancen derhen, hvor den kan bruges til personlig vækst og ændring, hvorimod en naturlig trance er betydeligt mere tilfældig og mere har karakter af at dagdrømme eller at falde i staver – uden uden personlig udvikling.

Kan hypnose få mig til at gøre ting, jeg ellers ikke ville have gjort?
Nej! En dybt blufærdig person kan f.eks. ikke hypnotiseres til at smide tøjet. Man kan ikke hypnotiseres til at udlevere pinkoden til sit dankort eller gøre andre ting, der strider imod ens samvittighed eller overskrider ens personlige grænser. Vi har alle et etisk kompas, som er dybt indgroet i os, og som ikke kan ændres. Dette fungerer også, selv om vi er i trance. Ofte vil en person, der får et hypnotisk forslag, som strider imod vedkommendes samvittighed eller moral vågne op med det samme, eller det hypnotiske forslag vil simpelthen blive ignoreret af systemet og derfor aldrig blive bragt til udførelse. Vi gør kun det, vi gerne vil. Hvis du ikke ønsker at holde op med at ryge, kan jeg ikke hypnotisere dig til at blive ikke-ryger. Men hvis du er motiveret til at stoppe, så kan jeg!
Med hypnose finder man frem til de ting, der hindrer en ønsket personlig udvikling – fjerner dem og sætter gang i den ønskede udvikling i stedet!

Når man på TV eller til et hypnoseshow ser en person blive hypnotiseret til at gøre de mest utrolige og grinagtige ting, så vil det altid være ting, som ikke overskrider denne persons grænser. Det kan være, at de bliver til grin i manges øjne ved at blive udsat for forskellige bizarre situationer, men dette vidste de godt, før de meldte sig, og det accepterer de, fordi de så utroligt gerne ville opleve, hvordan det føles at blive hypnotiseret og prøve det på egen krop. Og hypnose er en ret fed tilstand at være i, så du kan godt begynde at glæde dig, hvis du aldrig før har prøvet det!

Kan hypnose få mig til at afsløre hemmeligheder?
Kan en hypnotisør få mig til at afsløre ting, jeg ikke bør fortælle andre (f.eks. pin-koden til mit Dankort eller mit CPR-nummer – man hører så meget om identitetstyveri!) NEJ! Du er hele tiden i kontrol gennem hele sessionen, og hvis nogen forsøger at få dig til at afsløre den slags – som intet har med det terapeutiske arbejde at gøre, vil din bevidsthed stejle, og du kan ligefrem bringe dig selv helt ud af trance. Så dine hemmeligheder er i sikkerhed uanset hvad. Og i øvrigt arbejder jeg efter NGH Danmarks etiske regler samt moderorganisationen NGH’s ditto.

Hvad hvis jeg ikke kan vågne igen?
Det er aldrig sket, at en hypnotiseret person ikke er vågnet igen. Nogen siger, at det er ærgerligt nok, i og med at en dyb hypnotisk tilstand er en tilstand af utroligt dyb afslapning og velvære, hvor al erindring om ens hverdag er midlertidigt forsvundet! Men det kan ikke ske. Hypnose er en tilstand, der kræver konstant vedligeholdelse. Hvis hypnotisøren forlader lokalet midt i sessionen, glider man enten over i almindelig søvn efter kort tid, eller ens underbevidsthed opfatter, at der ikke længere er en stemme til at styre den, hvorpå man slår øjnene op og kommer ud af trancen automatisk. Du kan altså trygt henvende dig! 🙂

Glemmer jeg hvad der skete under hypnosen?
Som regel ikke. Netop fordi hypnose er en tilstand, hvor man er kraftigt koncentreret, vil man som regel huske det, der skete ekstra tydeligt. Det kan dog forekomme, at man intet kan huske, og undertiden giver hypnotisøren ligefrem besked på, at man ikke skal huske visse ting. (Det er så ikke altid, at DET virker heller). På samme måde kan hypnotisøren give det forslag, at man kun husker de ting fra trancen, som ens underbevidsthed mener, at man kan tåle at huske. Eller man kan lave den aftale med mig inden sessionen, at man vil kunne huske det hele bagefter – eller det modsatte.

Kan alle hypnotiseres?
Ja. Alle kan faktisk hypnotiseres. Før I tiden var det en meget udbredt misforståelse, at ikke alle kunne gå trance. Dette er imidlertid ikke rigtigt. Alle kan faktisk gå i trance – med nogle skal man blot arbejde lidt længere end med andre, og der er forskel på, hvor dyb en trance de forskellige er i stand til at opnå. Men stort set alle kan gå ned i den trancedybde, der kræves, for at man kan arbejde med dem vhja. hypnoterapi. En certificeret hypnotisør er i stand til at teste personens trancedybde og at sikre sig, at den nødvendige dybde er til stede.

Hvad er hypnoterapi?
Forestil dig, at du gerne vil holde op med at ryge. En traditionel hypnotisør får dig i trance og giver dig forskellige direkte forslag/kommandoer om, at cigaretter fra nu af vil smage dårligt, at du vil glemme helt at ryge dem, at du er ikke-ryger fra nu af m.m. Hvis din trance er dyb nok, og hvis din motivation til at holde op med at ryge er stor nok, accepterer din underbevidsthed idéerne, og du vil blive ikke-ryger. Direkte hypnotiske suggestioner holder imidlertid ikke evigt. Med tiden vil de holde op med at virke. Men den periode, hvor hypnosen har virket, vil i mange tilfælde være fuldt ud tilstrækkeligt til, at mange har fået sat en stopper for en dårlig vane, og de fortsætter med at være ikke-rygere. Derfor kan direkte suggestion være godt til at behandle en hel masse problemer med.

MEN hvis det, at man ryger, har rod i nogle dybereliggende ting – f.eks. at det er socialt at ryge sammen med andre, eller man bruger det måske som sikkerhedsventil, når man bliver stresset, eller at det kan give en legal undskyldning for at holde små pauser arbejdsdagen igennem – eller noget helt fjerde, som man ikke engang selv er klar over, så vil disse mekanismer stadig være der efter en direkte hypnosesession, der egentlig gik fint – og hive og slide i en for, at man skal begynde at ryge igen bagefter. Det vil man så gøre – så snart den direkte hypnose er holdt op med at virke.

Med hypnoterapi derimod, går man ind og finder frem til de situationer, der kalder på røgen – retter de misforståelser, der er i det ubevidste sind omkring rygning og fjerner dermed den dybereliggende trang til røgen. Man behøver derfor ikke at fremkalde afsky for rygning. Man har jo fjernet behovet. Denne løsning er holdbar, og en person, der har fået sin rygning behandlet v.hj.a. hypnoterapi, er som regel kureret for livet. Han har dog stadig valget om han vil begynde at ryge igen – men hvad skulle han dog det for?! Han har ingen grund til det længere.

Et andet eksempel: 
En person er meget bange for bier og hvepse (apifobi). Under hypnosen laves en regression, hvor man finder frem til et tidspunkt, da personen var barn, og denne frygt blev grundlagt. Som barn var vedkommende ikke i stand til at se, at en bi eller hveps ikke var direkte livsfarlig. Han fik et chok eller voldsom forskrækkelse i en eller anden situation, hvor bier var til stede, og blev dermed hysterisk angst for bier og hvepse fra den dag af. Han fortrænger iøvrigt meget ofte denne oplevelse, fordi den simpelthen er for uhyggelig at kunne huske og tænke på. Men via hypnoterapi taler man direkte til det bange barn i hans indre og forklarer ham, at der ikke er noget at være bange for. Man bearbejder angsten og fjerner den. Når kilden til angsten fjernes ved dens rod, påvirker den ikke længere barnet i hele dets opvækst, og det voksne menneske er derfor heller ikke bange for bier og hvepse, når han vokser op. Denne ændring tages nu med op igennem livet, og når personen kommer ud af trance, vil det være som om han aldrig havde den oplevelse, der forskrækkede ham. Man kan sammenligne det, der sker lidt med filmen “Tilbage til Fremtiden” eller “The Butterfly Effect”. Alle fobier er som regel meget nemme at behandle, og kræver sjældent mere end én behandling – så er de fjernet for tid og evighed.